Personlig assistans | Brukare | Anhöriga | Personlig assistent | Utbildning | Assida | Nyheter | Anpassa
Assida Personlig Assistans

Brukarnas bästa assistans.
Branschens bästa arbetsgivare.
Och en unik omtanke om anhöriga.

Välkommen till Assida.

Assida är ett bolag som skiljer sig från andra aktörer som erbjuder personlig assistans. Vår målsättning är att erbjuda alla bertil.casino inblandade parter högsta möjliga kvalitet i alla avseenden - service och vård, omtanke och lyhördhet, flexibilitet och effektivitet, integritet och trygghet - och därmed sätta en helt ny standard i assistansbranschen.

Våra lösningar utgår från dina behov och önskemål ­ och de kommer med både service- och trygghetsgaranti.

Vare sig du är brukare, anhörig eller assistent ­ välkommen in och läs mer om hur vi tänker och arbetar.

Trött på ditt nuvarande assistansbolag, kooperativ eller din kommun? Byt till oss!

Midsommar på Skansen.Är du trött på ditt nuvarande assistansbolag, kooperativ eller din kommun? Byt till oss! Oavsett hur du har din personliga assistans ordnad idag så är det lätt att byta till personlig assistans hos Assida. Så här går det till i 3 enkla steg: Kontakta oss för ett möte ...

Läs mer. »» | Mer info för brukare »»

Du har garanti på vårt jobb!

Kobbar och skär i skärgården. På Assida ser vi det som självklart att du ska kunna lita på att du får personlig assistans på det sätt som avtalats. För att visa att vi tar dina förväntningar på allvar har vi sammanställt två http://placebetson.com/ garantiåtaganden som du får då du ansluter dig till oss. Trygghetsgaranti, med Assida ska du alltid känna dig trygg. Trygg i ditt hem, trygg med servicen du får av oss, trygg med dina assistenter, trygg mot skador, trygg mot kriminalitet. Servicegaranti med Assida...

Läs mer. »» | Mer info om Assida »»

Bättre personlig assistans

navigationsbildSom anhörig vill du säkert vara med och hitta den allra bästa lösningen för personlig assistans. Välj då ett assistansbolag som förstår hur man utvecklar servicen och ständigt arbetar på att förbättra den. Välj ett assistansbolag som förstår att vägen till en empatisk, trygg och harmonisk assistans går genom att se till att alla inblandade personer, du som anhörig ...

Läs mer. »» | Mer info för anhöriga »»

Nu går vi vidare - och börjar med utbildning!

navigationsbild Nu tar vi nästa steg i vår utveckling och erbjuder oss att anordna utbildning inom personlig assistans, till företag, kommuner, kooperativ och enskilda kunder/brukare och assistenter. Vi har de senaste åren satsat på att anställa kompetent och erfaren personal, men också fått arbeta mycket med vidareutbildning vilket gett oss många ideér om hur man höjer statusen för ...

Läs mer. »» | Mer! »»

Assistansbolag med människan i centrum

navigationsbildGrunden för våra framgångar inom personlig assistans, nu och i framtiden, kommer att vara våra kompetenta och duktiga anställda, våra goda kontakter med brukare, anhöriga, och myndigheter, våra kvalitetsprodukter och tjänster, och sist men inte minst, vår integritet, människosyn och våra värderingar ...

Läs mer. »» | Mer! »»
 

Nyheter:
2007-03-16: Larmade Arbetsmiljöverket
2007-03-15: Trafikvärdar får vara kvar
2007-03-14: Beviljade utökade timmar
2007-03-13: Vårdföretag byter ägare
2007-03-12: Kontaktpersoner sökes
2007-03-09: Synskadade ska ha rätt till hjälp
2007-03-08: Incestlag överklagas i Tyskland
2007-03-07: Länsstyrelsen ger orättvis kritik
2007-03-06: Korttidshem får vara kvar
2007-03-05: LSS tolkas olika
2007-03-02: Svårt handikappad rånad
2007-03-01: Väntan lång på att få stödboende
2007-02-28: Färre regionkommuner
2007-02-27: Nya riktlinjer för LSS
2007-01-26: Mer pengar till omsorg
2007-01-25: Uppmanar att överklaga
2007-01-24: Nedskärningar på strokeavdelning
2007-01-19: Arbetsgivare diskriminerar
2007-01-18: God man har gjort JO-anmälan
2007-01-17: Hårdare bedömning av F-kassan
Nya sidor på Assida.se:
2006-10-14: Utbildning i krishantering
2006-09-04: Individuell kompetensutveckling
2006-07-20: Nu går vi vidare - och börjar med utbildning!
2005-10-19: RFV rapport om assistansersättningen
2005-09-27: Kartläggning av hälsa och sjukdomsförebyggande insatser
2005-08-03: Om ditt barn har ett funktionshinder (lättläst text)
2005-08-02: Förordning (2000:1047) om handikappersättning och vårdbidrag
2005-08-01: Förordning om stöd och service till vissa funktionshindrade
2005-07-31: Lag (1998:531) om yrkesverksamhet i hälso- & sjukvård
2005-07-30: Förordning (1988:890) om bilstöd till handikappade
2005-07-29: SOSFS 2002:9 föreskrifter och allmänna råd om bostad
2005-07-28: Lag (1993:388) om införande av LSS-lagen (1993:387)
2005-07-27: Lag (1991:419) om resekostnadsersättning vid sjukresor
2005-07-26: Lag (1978:234) om vissa trafikfrågor (p-tillstånd handikappade)
2005-07-25: Lag (1988:360) om ärenden om bilstöd till handikappade
2005-07-24: Lag (2001:454) om personuppgifter inom socialtjänsten
2005-07-23: Lag (1992:1574) om bostadsanpassningsbidrag m.m.
2005-07-22: Lag (1998:703) om handikappersättning och vårdbidrag
2005-07-21: Lag (1999:132) om diskriminering i arbetslivet
2005-07-20: Trafikförordning (1998:1276) Obs, endast valda paragrafer


 

Hem
Personlig assistans
Brukare
Anhöriga
Personlig assistent
Utbildning
Lättläst
Assida
Annat
Nyheter

 

Anpassa sidans utseende